Tuesday, June 21, 2016

Ada Ajaran Wahabi di Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia

Artikel kali ini, saya terpaksa coretkan karena mafsadah yang muncul ditakutkan lebih besar dari maslahahnya. Walaupun saya sudah tahu perkara ini lama, saya lebih suka menasihatkan orang lain dengan lisan tanpa dicoretkan di dalam blog ini karena menganggap ia masih Akhaffu Dhararayn karena pada waktu itu, banyak kawan-kawan saya yang alumni Gontor tidak terpengaruh dengan akidah Wahabi yang diajarkan di Gontor. Menurut mereka santri Gontor banyak yang hanya menghafal pelajaran akidah tersebut tanpa benar-benar beri'tiqad dengannya.

Akan tetapi, setelah waktu berlalu, saya terkejut karena beberapa hal:

1- Gontor di Malaysia seolah-olah mewakili Pondok ASWJ di Indonesia. Padahal di Malaysia, ketika dimutlakkan istilah pondok, maka maksud mereka adalah institusi pendidikan Islam ala tradisional dengan memakai kitab-kitab turats dengan manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Tapi ini jelas tidak benar karena Pondok Modern Gontor di Indonesia adalah Pondok Modern dan kitab-kitab mereka hanya sedikit yang turats. Mereka juga tidak sepenuhnya mengikuti manhaj ASWJ Asy'ariyyah dan Maturidiyyah serta berfikihkan Syafi'i yang sahih.

2- Pondok Modern Gontor selalu dan sejak dahulu menyatakan bahawa mereka tidak menyebelahi mana-mana akidah. Dengan kata lain, Gontor menerima semua golongan dan fahaman. Terserah kamu NU (Nahdlatul Ulama dengan manhaj Asy'ariyyah dan Syafi'iyyah) atau Muhammadiyyah (manhaj tidak bertaklid dengan mana-mana mazhab fikih dan akidah juga berpegang hanya pada al-Qur'an dan al-Sunnah menurut kefahaman mereka), atau apa-apa lagi; semua ini diterima di Gontor. Slogan yang selalu mereka sebutkan adalah: "GONTOR BERDIRI DI ATAS DAN UNTUK SEMUA GOLONGAN"!!!

Mereka juga memberi bukti bahawa termasuk dari alumni Gontor adalah KH Hasyim Muzadi yang pernah menjabat Ketua Tanfiz PBNU. Penulis sendiri tidak tahu apa tanggapan KH Hasyim Muzadi terhadap kitab akidah yang diajarkan di Gontor untuk 3 kelas terakhir yang akan penulis sebutkan bahayanya terhadap akidah Islam ASWJ. Bahkan penulis berharap ada yang menyampaikan kepada beliau secara adil. Selain itu, banyak dari orang tua yang tidak mengetahui akidah yang diajarkan di pondok besar ini. Ditakutkan, ada orang yang keturunan NU akan tetapi terpengaruh dengan akidah tersebut, atau menjadi orang yang bingung (pening) sehingga tidak mampu membezakan antara NU dan bukan NU. Walaupun kadang-kadang mereka menyebutkan orang NU yang mondok di Gontor akan menjadi semakin NU, Muhammadiyyah akan menjadi semakin Muhammadiyyah, penulis juga pernah bertemu dengan alumni Gontor yang hardcore Wahabinya. Jadi menurut penulis itu bukan hujjah untuk menafikan bahawa "Ada Ajaran Wahabi di Pondok Modern Gontor" yang menjadi sebab mengapa penulis merasa perlu untuk mencoretkan artikel ini. Kalau setelah tahu ada ajaran tersebut di pondok ini, dan orang tua masih memilih untuk memasukkan anaknya di pondok tersebut, maka itu adalah hak mereka.

3- Pondok Modern Gontor seolah-olah menerima kunjungan berbagai tokoh ASWJ seperti Syaikh al-Azhar Mesir dan Rektor University al-Zaytunah Tunis. Untuk masalah ini, penulis hanya dapat memberi satu kemungkinan sahaja, bahawa ulama-ulama besar ASWJ ini tidak tahu kalau ternyata institusi pendidikan Islam modern ini sebenarnya ada mengajarkan akidah Wahabiyyah sebagai silibus utama untuk kelas 4-6 (3 tahun terakhir). Selain dari itu, mereka juga mengirim alumni belajar di universitas-universitas Wahabi seperti Universiti Madinah, dan bahkan ada alumni yang mengiyakan bahawa mengaji di Madinah lebih bagus dari Mesir. Kira-kira apa kata Grand Syaikh al-Azhar yang baru sahaja habis muktamar di Chechnya dan memutuskan bahawa Wahabi bukan ASWJ???

Salah satu comment dari alumni Gontor terhadap artikel penulis sebelum edisi revisi ini. Harap pembaca membaca secara objective, bukan emotional.

Bahkan mereka juga mengundang ulama-ulama Wahabi (atau berniat untuk mengundang mereka) seperti Zakir Naik yang jelas-jelas membawa akidah yang terkeluar dari manhaj ASWJ ala NU! (http://www.gontor.ac.id/90tahun/klarifikasi-berita-kunjungan-dr-zakir-naik-ke-indonesia).

Bukti bahawa pihak Gontor memang berniat dan berharap untuk menghadirkan Zakir Naik
Apakah bukti penulis dalam menyatakan bahawa Gontor yang menyatakan menerima semua golongan ini juga mengajarkan akidah Wahabiyyah yang SYADID kepada santri-santri yang mungkin masih ada yang belum mengerti untuk membezakan antara NU dan bukan NU ini? Berikut ini bukti penulis disertai dengan gambar nyata:

Bukti ini adalah kitab akidah yang dicetak oleh Pondok Modern Gontor Ponorogo dan menjadi silibus rasmi pelajaran Akidah oleh Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo Indonesia untuk 3 kelas terakhir iaitu tahun 4, 5, dan 6. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Dr. Soleh Fauzan al-Fauzan seorang ulama Wahabi Saudi Arabia yang terkenal. Kitab al-Tauhid no 1 adalah pelajaran silibus akidah Gontor untuk kelas tahun 4.

Dalam kitab al-Tauhid no 1 ini ada ajaran Wahabi yang bertentangan dengan manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ala Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Akidah tersebut adalah membahagi tauhid kepada 3 iaitu Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah dan Asma' wa Sifat versi Wahabi. Perkara ini sudah jelas-jelas ditolak oleh NU dan ASWJ!

Ini adalah bukti pemahaman Tauhid Uluhiyyah versi Wahabi yang nantinya akan menyesatkan orang yang bertawassul dalam pembahasan yang akan datang.

Pada pembahasan Asma' Wa Sifat, kitab yang digunakan Gontor ini menetapkan sifat al-Istiwa' kepada Allah SWT lalu menyatakan makna al-Istiwa adalah seperti makna hakiki dan tidak dapat menerima takwil. Ini jelas dapat membawa kepada makna tajsim menurut Asyáriyyah dan bertentangan dengan manhaj Asy'ariyyah yang dianut oleh kyai-kyai NU.

Mereka juga menetapkan dua tangan, wajah, dan dua mata kepada Allah SWT, dengan tanpa menjelaskan apakah ia ditakwil atau ditafwidl! Tentunya mereka menghendaki makna hakiki kerana takwil dan tafwidl adalah suatu yang dilarang oleh pihak Wahabi.

Dalam kitab yang digunakan Gontor ini juga telah secara sarih (jelas) menyesatkan golongan ASWJ Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama dan majoriti umat Islam di dunia ini. Berikut ini sambungannya:

Nah lihat ini: kitab akidah silibus rasmi Gontor secara jelas meng-list-kan kelompok-kelompok sesat dalam Islam (versi mereka) dan salah satunya adalah Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang merupakan akidah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, dan ASWJ mayoritas umat Islam seluruh dunia! Ini bukti nyata yang tidak dapat ditoloak lagi. Bagaimana mungkin Gontor konon kata mereka menerima semua golongan, semua aliran, tapi dalam buku silibus rasmi akidah menyatakan akidah Asy'ariyyah dan Maturidiyyah adalah termasuk golongan sesat?????

Ini kitab al-Tauhid no 3 yang secara jelas tertulis nama pengarangnya iaitu Dr. Soleh Fauzan al-Fauzan; ulama Wahabi Saudi Arabia yang terkenal. al-Fauzan ini jelas-jelas ditolak oleh ulama ASWJ Asy'ariyyah dan Maturidiyyah! Kitab al-Tauhid no 3 adalah silibus rasmi pelajaran akidah di Gontor Ponorogo untuk kelas terakhir iaitu kelas 6 Gontor. Dalam kitab ini jelas-jelas mengandung akidah sesat seperti di bawah ini:

Dalam kitab ini halaman 11 ia menyatakan bahawa orang yang membuat syirik adalah halal darahnya (boleh dibunuh atau pancung). Nanti lihat pula siapa yang berbuat syirik menurut mereka???

Dalam kitab yang sama, mereka telah melarang umat Islam untuk bertawasssul yang sebenarnya telah diamalkan oleh mayoritas ulama Islam dari hujung Barat sehinggalah hujung Timur. Tawassul yang dimaksud adalah tawassul dengan orang yang telah wafat seperti Nabi Muhammad SAW atau dengan pangkatnya sekalipun!

In bukti mereka mengharamkan bertawassul dengan orang yang telah wafat! Apakah Imam al-Subki, Imam Ibn Hajar al-Haythami dan al-Asqalani, Imam al-Ramli yang semuanya menganjurkan tawassul dan istighasah dengan orang yang telah wafat seperti Nabi Muhammad SAW dan para wali dihukum sesat juga???

Ini lagi bukti mereka menyesatkan jenis-jenis tawassul yang sudah lama diamalkan ulama Islam sejak dahulu lagi!

Bahkan merek menyesatkan dan mengharamkan perbuatan Istighatsah iaitu meminta bantuan dari orang yang telah wafat! Ketahuilah bahawa NU sudah lama menetapkan beristighatsah adalah dianjurkan seperti yang dinyatakan Imam al-Ramli di dalam kitab Fatawanya.

Mereka bukan sahaja mengharamkan istighatsah, akan tetapi mereka menuduh perbuatan ini adalah Syirik Terbesar! Na'uzubillahi min zalik! Yang sedihnya pada halaman 11 tadi dia telah menyebutkan bahawa orang yang buat syirik ini halal darahnya. Sebab itulah muncul wahabi-wahabi ISIS dan al-Qaedah yang berani pancung sufi hanya sebab dia bertawassul dan istighatsah dengan orang yang telah wafat.

Dalam buku tahun akhir Pondok Modern Gontor ini memilih manhaj yang tidak mahu membagi bid'ah kepada dua jenis atau 5 jenis. Mereka bahkan menyalahkan ijtihad ulama yang menyatakan bahawa bid'ah itu ada yang hasanah dan sayyi'ah. Ini jelas bertentangan dengan qaul Imam al-Syafi'i dan pendapat ulama-ulama ASWJ seperti Sulthan al-Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam.

Lihatlah contoh-contoh bd'ah versi kitab silibus ini. Salah satu dan yang pertama adalah amalan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal Nahdlatul Ulama sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi. Menurut kitab ini, perbuatan Maulid Nabi Muhammad SAW terdapat bid'ah menyanyikan qasidah-qasidah yang terdapat ghulwu terhadap Nabi Muahmmad SAW seperti sampai pada derajat berdoa pada selain Allah SWT dan beristighastah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal pada bukti yang lepas mereka menuduh pelaku istighatsah sebagai Syirik Akbar. Pada tempat sebelumnya sampai menghalalkan darah mereka!

Termasuk bid'ah yang dilarang menurut kitab ini adalah melafazkan niat. Padahal dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat adalah sunnat (mendapat pahala)! Juga termasuk yang dibid'ahkan adalah berzikir secara jamaah setelah Solat.

Termasuk bid'ah lagi adalah meminta membacakan al-Fatihah kepada orang yang telah wafat, kenduri arwah, perayaan-perayaan keislaman seperti Isra' mi'raj, hizib-hizib dan zikir-zikir sufi, menghidupkan malam nisfu sya'ban (walaupun Imam Syafi'i sendiri yang menganjurkannya seperti di dalam kitab al-Umm), membangun kubur dengan batu nisan atau kubah bagi kubur wali. Ketahuilah semua perkara itu adalah merupakan amalan tradisi NU yang hujjah-hujjahnya sudah habis ulama NU karang dan menjawabnya!
Dari semua bukti ini, jelaslah kalau Pondok Modern Gontor benar-benar "Ada Mengajarkan Ajaran Wahabi di Pondok Gontor", karena bayangkan sahaja kitab silibus akidah mereka bagi 3 kelas terakhir adalah jelas-jelas berakidah Wahabi! Kalau betul mereka menerima semua golongan, saya mensarankan kepada Gontor untuk mengajarkan juga kitab Mafahim Yajib An Tushahhah oleh Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki RH sebagai kitab silibus kelas 4-6 Gontor dan jadikan setaraf dengan silibus kitab al-Tauhid Dr Soleh al-Fauzan ini.

Mengapa penulis memberi saran seperti itu, kerana penulis memang memaklumi bahawa kelas 1-3 Gontor, akidah yang diajarkan adalah sifat 20 versi Asyáriyyah. Sayangnya, materi tersebut tidak sekuat harapan untuk melindungi akidah ASWJ dari ancaman yang diajarkan oleh Soleh Fauzan. Kitab al-Tauhid Soleh Fauzan jelas-jelas bersifat polemik dan refutation, sedangkan pengajian sifat 20 hanya bersifat menyatakan akidah ASWJ tanpa ada hujjah-hujjah iktikad Asyáriyyah dan hujjah-hujjah menolak akidah Wahabi. Oleh itu, solusi terbaik adalah sama ada membuang 3 kitab ini dari pelajaran akidah di Gontor, atau memasukkan juga kitab-kitab yang dapat mem-balance-kan antara ajaran Wahabi dan Asyáriyyah di Gontor.

Walaubagaimanapun, penulis bersetuju dan mengakui tidak semua orang Gontor atau alumni Gontor itu Wahabi. Tidak semua juga yang Liberal. Ada dari mereka yang NU, ada yang Muhammadiyyah, ada juga yang Liberal, ada yang ikhwani, ada juga yang tidak berpihak pada mana-mana akidah kerana masih tergolong awam. Akan tetapi, artikel ini perlu dicoretkan untuk paling tidak memberi peringatan kepada santri-santri NU yang memilih untuk belajar di Gontor, agar menjauhkan diri dari pelajaran akidah 3 tahun terakhir tersebut.

P/S: Artikel ini adalah edisi revised dan edited dari artikel asal dengan judul yang sama oleh sebab-sebab tertentu. Akan tetapi ia tetap di-publish-kan sebagai saran dan peringatan kepada anak-anak NU yang memilih belajar di institusi multi dan bebas mazhab dan akidah ini. Alasan lain adalah saranan dari beberapa guru dan rakan penulis sebagai kewajiban ilmiah. Penulis juga memohon maaf kalau ada yang terguris di hati, sungguh tidak ada niat sama sekali untuk menyerang pribadi atau alma mater, akan tetapi murni wacana ilmiah yang sebaiknya dibalas dengan wacana yang ilmiah juga. Kalau ada yang salah fakta, penulis menunggu saran dari pembaca sekalian untuk penulis membetulkan perkara tersebut. Wallahu a'lam..

252 comments:

«Oldest   ‹Older   201 – 252 of 252
Unknown said...

Tajamu kummmmm

Unknown said...

Tajamu kummmmm

Bima Elkindy said...

Assalamualaikum..
Kulo nuwun.. setelah membaca secara keseluruhan isi blog izinkan saya untuk ikut berkomen juga..

1. Ntah kenapa saya disini menyangsikan titel yang anda raih ya, kenapa seakan tidak sesuai dengan profile yang anda tulis? Seharusnya setaraf doktor itu tidak perlu segan untuk menampilkan dirinya dan bertanggung jawab atas apa yang dituliskan ke publik. Disini, anda seakan menyembunyikan diri anda sendiri dari publik, dapat terlihat dari tidak menampilkan foto biodata di profile.

2. Kalaupun anda seorang yang melanjutkan studi ke jenjang doktor yang melakukan penelitian ilmiah.. seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak perlu lah diutarakan. itu berarti bisa jadi penelitian yang anda lakukan kurang kaffah dan primitif. Sejujurnya saya tidak pantas menulis demikian karena titel saya masih sebatas S1 saja tapi dengan membandingkan tulisan ini dengan tulisan guru-guru saya yang bertitel sama dengan anda, maka saya dapat menarik kesimpulan demikian. Saran saya, sebaiknya anda main-mainlah ke GONTOR, di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, teliti betul-betul apa yang berlaku disana dengan sungguh-sungguh. UDKHULUU fi GONTOR KAAFFAH.

3. Lantas, kenapa yang disorot disini ialah ajaran wahabi-nya (dengan melihat dari satu sisi saja) dan perbedaan pandangan dengan NU dan ASWAJA menurut kacamata anda sendiri sehingga timbul kalimat yang seakan memberi peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan silabus yang ada di GONTOR = "artikel ini perlu dicoretkan untuk paling tidak memberi peringatan kepada santri-santri NU yang memilih untuk belajar di Gontor, agar menjauhkan diri dari pelajaran akidah 3 tahun terakhir tersebut."
>> Seharusnya yang namanya karya ilmiah, coret kajian ilmiah, tidak perlulah dicoretkan demikian, apalagi penulis tidak (belum tentu) pernah langsung berkunjung ke GONTOR.

GONTOR mah sudah puas dengan segala pujian dan cacian, husnudzon juga su'udzon. GONTOR juga bukan sebuah pondok pesantren/lembaga keilmuan dan pendidikan yang baru lahir 10, 20, 30 tahun tapi Alhamdulillah sudah berumur 90 tahun, sehingga kepercayaan tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia sendiri melainkan juga dari negeri-negeri lain di luar sana.

Maka dari itu, AYO Pak, main-main ke GONTOR agar anda tau GONTOR secara kaffah sehingga anda dapat menulis lebih berkualitas lagi. :)

surya rahman said...

Sebenarnya ini bukanlah kapasitas saya untuk menjawab. Tetapi karena penulis menyebutkan ada “MADHOROT” dan mengarah ke “SESAT” maka saya berusaha menjawab dengan segala keterbatasan saya. Sebetulnya jawaban dari Ust. Yusron/gus Yusron sangatlah membantu dan cukup memberikan penjelasan mengapa Gontor menggunakan “Manhaj Salaf” dalam mengeksistensikan nilai-nilai Islam “Ahlu Sunnah wal Jamaah” bukan “Ahlu Sunnah Annahdliyah”. Karena gontor bukan NU dan Gontor Bukan Muhammadiyah Ataupun jamaah tabligh Atau sampai kearah Wahabiyah.
Saya ingin menukil kata Cak Nun “sampean iku lak nduwe ati lan pikiran kudu ombo” yang artinya kalau anda memiliki hati dan juga pikiran ya harus luas. Jadi kesan Awal di diskusi ini penulis berfikir sempit mengenai sikap seorang yang ilmiyah. Serta memiliki kesan mengkotak2 golongan yang dianggap tidak sefaham lalu menyesatkannya karena keterbatasan penulis. Oke “saya Setuju”.
Nah dari keterbatasan penulis diatas saya mau mencoba mengulas bagaimana dan mengapa gontor memilih buku tauhid karya Dr.Sholeh Fauzan yang pada dasarnya sudah dijawab oleh Ust Yusron dan sudah jelas karena itu adalah MOU dari Universitas Madinah. Mengapa mengambil madzhab wahabi?? Seeeek.. kita luruskan.
1. Sebenarnya anggapan anda kepada DR.Sholeh Fauzan tentang kewahabiannya adalah SALAH. Karena tidak ada golongan wahabi yang secara resmi mengatakan Wahabiah atau pengikut Abdul Wahhab. Dr sholeh dan para ulama’ Saudi sebenarnya mereka adalah penganut madzhab Salaf yang anti khurofat. Beliau sebenarnya menuqil kitab dari kitab Ibnu Taimiyah yang arah madzhab tauhidnya kepada Imam Hanbali. Nahdlotul Ulama’ yang di jombang sekarang sudah banyak dari mereka yang beralih ke salaf. Dan banyak juga ulama NU yang sedikit sedikit mengikis khurofat di tanah jawa.
2.Tauhid yang diteliti Oleh Calon Doktor yang lulusan pesantren Salaf tingkat Ibtidaiy ini adalah TAUHID KELAS 4 Inget lho ya KELAS 4. Kelas 5 tidak di teliti serta yang kelas 6 yang diteliti sepertinya adalah materi yang tidak diajarkan dalam kelas. NAH Disinilah bentuk TOLERANSI GONTOR yang masih memegang Nilai SALAFY ala Indunisy. Mengapa??? Karena disitu ada ajaran yang KERAS ingat KERAS bukan berarti WAHABY.
3. sebenarnya Abu Hasan al Asy'ari dan Abu manshur almaturidi adalah Ulama' salaf dan taat mengamalkan hadith dan qur-an sampai ilmunya kepada ibnu taimiyah karena dirasa zaman itu pengikutnya semakin berlebihan maka ditariklah akidah yang bertentangan dengan sunnah. jadi perkembangan aqidah itu ada historisnya akhi.
4. diforum tadi juga ada yang nyeletuk tentang "HATI2 YANG BELAJAR DI MADINAH" ini sebenarnya juga salah akhi.. madinah itu kota yng dirahmati Allah... lhakok orang belajar disana disalahkan karena Aqidah Wahabi, Antum SALAH SAAAAALAH besar. lalu ada lagi tadi namanya MUHAMMAD ELVIN ; Kalau Anda berpendapat digontor diajarkan kitab itu benar kawan tapi kalau anda beranggapan ada dokterin wahabi ini berlebihan akhi. kalau akhi Muhammad Elvin merasa berpendirian ASWAJA Ala NU seharusnya tidak patut kamu ngomong gitu.

jadi poinnya adalah
1. Aqidahnya gontor adalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. alaa manhaj salaf.
2. Tidak Ada dokterin wahabi di pondok Gontor. kalo masih bilang ada berarti sok tahu.
3. Digontor TIDAK Ada maulid nabi Karena pas Bulan Maulud adalah Masa ujian Nihaiy tahap 1. dan itu adalah liburan santri kelas 1-5.
4. Digontor Wajib Hafal Istighotsah berbentuk "Ma'tsurot" yg dalam kalangan NU Adalah Rottib Al-Haddad.
5.setelah alumninya tamat atau putus ditengah jalan bekal utama santri gontor bukan hanya kitab tauhid yang kamu debatkan. tapi lebih luas dari itu adalah Al-Quraan Dan Hadith. mereka semua Ahlul'Ilmi tidak terpasung pada akidah tertentu.
6. Saya bukanlah orang pintar atau orang baik apalagi ahli Agama, tetapi seandainya diskusi ini tak berhujung maka sesungguhnya derajat anda tak lebih baik dari saya.

hapuslah postingan provokatif ini. dan insyaaloh Allah memudahkan jalanmu.

akitiano said...

Rifai Arif: Imam al-Zabidi pengarang kitab Ittihaf Sadah al-Muttaqin 10 jilid berkata: Ketika dimutlakkan Ahlus Sunnah maka mereka adalah Asyáriyyah dan Maturidiyyah. Ulama lain semisal Imam Subki menambahkan termasuk dari ASWJ adalah yang mengikuti manhaj Imam Ja'far al-Tohawi iaitu manhaj al-Tafiwdl. Yang herannya, mazhab yang menyempitkan mafhum ASWJ adalah Wahabi seperti dalam silibus Gontor yang telah mengeluarkan Asyáriyyah dan Maturidiyyah dari ASWJ. Bukan itu sahaja, silibus Gontor juga menyatakan bahawa termasuk mazhab yang sesat adalah yang menggunakan kaedah Tafwidl dan takwil. Jadi siapa yang sempit sekarang? Saya tidak mengatakan Gontor itu Wahabi, tapi saya menyatakan ada ajaran Wahabi di dalam Gontor.

Bukan semua Tauhid 3 adalah Wahabi, akan tetapi mafhum Tauhid 3 di dalam silibus ini 100% adalah wahabi yang mengikuti manhaj Muhammad bin Abdil Wahhab dan pengasas mafhum tauhid 3 ala Wahabi iaitu Imam Ibn Taimiyyah Sendiri. Kalau Tauhid 3 difahamkan dengan cara seperti yang disebutkan oleh ulama terdahulu yang tidak mensyirikkan pelaku Tawassul maka tiada larangan dalam perkara itu. Apakah Ibn Taimiyyah adalah wahabi? Jawabannya tidak karena beliau hidup sebelum Muhammad Bin Abdil Wahhab pengasas gerakan Wahabiyyah. Akan tetapi Ibn Taimiyyah adalah pencetus idea yang nanti cikal bakalnya menjadi Wahabi seperti yang telah ulama habis membahasnya. Pertanyaan sekarang apakah kami ASWJ mengkafirkan Ibn Taimiyyah?? Jawabnya tidak sama sekali!! Walaupun Wahabi mengkafirkan kami karena beristighatsah atau bertawassul. Kami berpegang pada kaedah: "La nukaffiru Ahadan min Ahli al-Qiblah" (Kami tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahli kiblat). Adapun ijtihad ibn taimiyyah ada yang benar, ada yang salah, ada yang tanaqud. Yang baik kita ambil, yang salah kita buang jauh2.

Adanya Gontor menyodorkan ajaran Asy'ari bagi kelas 1&2 sampai hari ini kalian tidak ada satu pun memberi judul kitabnya dan materinya. Apakah kitab tersebut setaraf dengan Tauhid al-Fauzan agar menyelamatkan akidah2 Santri yang masih ibtida'i? Sekali lagi, entah itu Kyainya, atau Menantunya, atau Santrinya belum menjawab perkara ini dengan penulis!!!

Kami tidak pernah memaksa seseorang utk bertawassul dengan gaya kami. Akan tetapi kalau ente bisa baca bahasa Arab, cuba baca itu apa yang termaktub dalam kitab Tauhid al-Fauzan tentang tawassul??? Beliau telah mengahramkan bahkan menyesatkan dan menghukum syirik terhadap perbuatan tawassul dan istighatsah. Ini jelas bertentangan dengan fatwa Imam al-Ramli, Ibn Hajar, bahkan al-Subki dan Imam al-Nawawi yang mengajarkan untuk bertawassul di makam para Nabi dan ulama.

Ya saya sentiasa mendalami lagi belajar tauhid, dan saya siap menerima kritikan. Hanya saja saya kecewa melihat komentar2 alumni Gontor yang hanya bisa mencaci tapi tidaak bisa berhujjah ilmiyyah. Apakah setakat ini ilmu yang diajarkan di pondok kalian??? wallahu a'lam..

Alhamdulillah, memang saya masih kecil, tapi saya juga bersyukur, kecil-kecil gini, masih bisa menuntut ilmu, dan siap dikritik dan tidak ta'ashub untuk tidak menerima dikritik. Saya masih membuka ruang untuk kelian berkomentar di ruang ini, yang mungkin orang lain sudah menutup ruang komentar.

akitiano said...

Bima Elkindy:

Baru sahaja penulis duduk ngopi bersama duktur dan calon duktur di Morocco yang memang pakar Akidah dan pemikiran Islam. 1 soalan saya tanya ke beliau, apakah setiap penulisan ilmiah itu wajib untuk saya terjun dulu ke medannya? Beliau ketawa.. Ya Ketawa!! Kalau pembahasannya dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, ngapain harus terjun. Ini sama seperti orang bertanya: Apakah bulan itu bulat? Lalu kalau ada yang tidak setuju bulan itu bulat apakah boleh bagi mereka menjawab: "Tidak boleh memberi konklusi selagi belum mampir ke bulan"....

C'mon be real!! Kalau saya kata semua alumni Gontor itu pasti Wahabi, maka tentunya dapat dipertanyakan karena hypothesis tersebut harus dibuktikan dengan kajian medaniyyah untuk distatistikkan. Tapi thesis yang saya utarakan adalah "Ada Ajaran Wahabi di Gontor" maka dengan bukti kitab tersebut sebagai silibus sudah kuat untuk menunjukkan itu adalah ajaran Wahabi. Apa bukti saya Dr. Soleh Fauzan dan kitabnya itu Wahabi adalah seperti dalam artikel tersebut dan juga akan saya sebutkan dalam comment kepada Surya Rahman di bawah nanti.

akitiano said...

Surya Rahman:

Sebenarnya, jawaban ente sudah dapat ditebak kalau ente terpengaruh dengan pemikiran Wahabi. Entah ente mau mengakuinya dengan nama salafi atau wahabi, atau sunni; nama hanya nama. Pemikirannya yang menunjukkan seseorang itu seperti apa.

1. Dr. Sholeh Fauzan adalah seorang tokoh wahabi yang terang lagi jelas tanpa ada keraguan sama sekali akan ke wahabiannya. Cukup ente baca buku yang ditulis oleh Dr. Gibril Fouad Haddad dengan judul Albani & His Friends. (https://www.scribd.com/doc/64075709/Albani-and-His-Friends). Kalau ada NU di Jombang yang mengambil sikap itu, kami sudah lama menolaknya sama ada dari NU Garis Lurus, mahupun NU netral. Kami di dalam forum Bahtsul Masail NU dan FMPP juga tegas dalm hal ini. Pendapat yang kami pilih di dalam NU adalah apa yang diajarkan Ibn Taimiyyah dalam bab akidah adalah menjurus kepada Tajsim, dan juga terkeluar dari ASWJ. Hanya saja kami menerima khabar yang menyatakan Ibn Taimiyyah taubat sebelum wafatnya seperti yang telah ditahqiq oleh pakar manuskrip akidah dari Tunis, Ustaz Nizar Hammadi. Sila rujuk tulisan saya di blog ini tentang taubatnya Ibn Taimiyyah. Di situ sudah ada foto manuscriptnya. Akidah Wahabi bukanlah akidah Ahmad bin Hanbal, akan tetapi mereka menggunakan nama Ahmad bin Hanbal RA. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Tilimsani di dalam Syarh Ma'alim fi Usul al-Din. Muktamar Chechnya juga tegaskan bahawa Wahabi bukan dari ASWJ, dan yang tidak membuat kami terkejut, Saudi Arabia lah yang menjerit2 menolak muktamar tersebut. Apakah Gontor yang konon bangga dengan kehadiran Syaikh al-Azhar berani menyebutkan kepada beliau bahawa Gontor menolak keputusan Muktamar Chechnya yang mengeluarkan Wahabi dari ASWJ?? Perlu ente tahu bahawa Syaikh al-Azhar adalah salah satu motor yang mensukseskan muktamar tersebut.

2- Keras bukan berarti Wahabi? Ajib, bukan masalah keras atau tidak. Akan tetapi manhajnya jelas salah. Misalnya dalam bab bid'ah jelas2 dia sebut melafazkan niat adalah bid'ah, maka apakah dalam mazhab Syafi'i yang menegaskan bahawa melafazkan niat itu adalah sunnah, menjadi bid'ah oleh wahabi hanya karena keras? itu salah fatal!! Wahabi memiliki sebuah teori selagi tidak ada nas maka itu bid'ah. Dan mazhab Syafi;i berijtihad bahawa melafazkan niat adalah sunnah karena menolong sebuah perkara yang wajib iaitu niat. Ini adalah qiyas. Nah Wahabi menolak perkara ini. Makanya Wahabi menghukum ia adalah bid'ah. Ini bukan isu keras atau tidak, tapi manhaj usul. Nasihat saya bacalah kitab Syaikh Ramadhan al-Buti berjudul al-Salafiyyah la Mazhabun Islamiyyun bal Marhalatun Zamaniyyatun. Semoga kitab itu dapat merubah persepsi ente bahawa mereka di Saudi adalah Salafi bukan Wahabi.

3- Ya Akhi!! Itu adalah kalam Farigh, tidak ilmiah!! Berapa banyak tulisan ilmiah sudah dicetak dalam dan luar negeri tentang kebatilan yang mengatakan bahawa Ibn Taimiyyah adalah mengikuti manhaj Abu hasan al-Asy'ari. Saya beri satu contoh aja: Ibn Taimiyyah kata Kalam Allah bukan makhluk tapi ia dari Suara dan Huruf! Na'uzubillah min zalik!! Padahal Imam Abu Hanifah dari ulama Salaf tegas menyatakan bahawa Kalam Allah adalah Qadim dengan tanpa suara atau huruf!

4- Saya sudah menziarahi Madinah dan bertemu dengan mahasiswa Madinah. Saya tahu apa akidah yang diajarkan di Madinah. Semua buku2 sufi dan ASWJ dilarang di sana. Bahkan salah satu guru saya Syaikh Muhammad Awwamah yang menetap di madinah pun dilarang untuk mengajar di rumahnya. Guru kami Habib Zayn bin Sumaith juga ditahan di rumah karena berfahaman ASWJ mengikut manhaj Asy'ariyyah dan bermazhab Syafi'i dan bertasawwufkan Imam al-Ghazali. Sudah serik kami lihat kebejatan Wahabi menzalimi ASWJ.

Posting ini saya rasa masih tidak dapat kalian bantah dengan hujjah2 ilmiah, maka selagi itu saya tidak menghapusnya. Kalau ada yang benar2 salah fakta baru akan saya hapus.

Yufi Rafa said...

Jadi yg salah itu adalah "cinta" alumni terhadap pondoknya.
Tulisan benar, data benar, tapi melukai hati alumninya, cinta mereka dilukai dg tulisan ini.
Contoh yg sama: seorang orientalis mengatakan: Rasulullah pengagum wanita, kemudian diberikan data: istrinya ada sembilan. Tulisan benar,data juga benar, tapi mengapa umat islam marah? Alasannya satu: karena cinta.
Ada kabar, istri antum alumni Gontor putri mantingan apa betul?

Yufi Rafa said...

Contoh lain: ada seorang guru yg memarahi anak muridnya yang malas di kelas, sang guru memarahi si murid di depan teman-temannya, tanpa ampun, sampai-sampai kejelekan keluarga si anak disebutkan juga. Setelah kelas berakhir si murid mendekati sang guru dan menusuknya dg pisau, sang gurupun tewas seketika.
Dari kejadian itu kita lihat sang guru tidak salah, dia sudah benar melakukan apa yg harus dilakukan, yaitu menegur si murid yg malas, teguran sudah benar, data kebenaran dari ucapannya juga sudah benar, lalu apa yg salah sehingga muridnya tega sekali membunuhnya? Jawabnya; salah cara, memarahi murid didepan teman-temannya, walau terkadang itu benar sebagai peringatan bagi yg lain, menyebut aib keluarga di depan teman-temannya (massa), itu sesuatu yg sangat membuat si murid marah.
Jadi bayangkan kalau antum adalah guru tersebut, dan alumni pondok Gontor ini adalah muridnya. Apa yg akan terjadi, wallahu a'lam. Ini ada dalam pelajaran psikologi. Pelajarilah ilmu psikologi. Sangat bermanfaat sekali. Ya ustadz Ayman...

- istri saya kenal dg istri antum, (T*** *******H), betul?

Yufi Rafa said...

Kalau seandainya benar istri antum alumni Gontor putri, maka izinkan kami tertawa terbahak-bahak.. hahaha... "Ayman Al Akiti seorang anti Gontor menikah dengan alumni Gontor" hahahaha... munafiq... malulah...
Munafiq... malulah...
Munafiq... malulah...

(Saya puas, jangan marah!).

Yufi Rafa said...
This comment has been removed by the author.
Hijau Merah said...

Untuk penulis atau pemilik blog

Yang namanya agama itu paling berat dalam pengaplikasi atau penerepannya

sebagai contoh di Gontor diterapkan dalam kesehariannya secara Ahlu s sunnah wal jamaah
, seperti tidak pernah ribut tentang masalah khilafiyah , kalau selesai shalat ada DZIKIR BARENG , nunggu Iqamah ada syair abu nawas , di aula memasang foto para kyai ,dll.

dan alhamduliiah , walaupun saya sebelumnya awam dengan apa itu " akidah "
dan saya tidak menjadi wahabi

= intropeksi untuk penulis , anda mengaku berakidah " Aswaja " TAPI dalam hal PENERAPAN KEHIDUPAN ANDA bertingkah dan menjelekan suatu lembaga seperti tingkah WAHABI di youtube , suka berdepat di media sosial ,menghujat system kami , merasa paling benar , dan menganggap kami berbahaya.
*kalau anda ingin mencari informasi tentang kami , silahkan anda cari alumni kami di maroko ,
*
= kita sesama muslim harus nya BERSATU,
= Tujuan gontor ialah sebagai " PEREKAT UMAT "

= kyai kami pernah berkata " setiap pondok pesantren tidak bisa dibandingkan , karena memiliki kelebihan masing-masing

= sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf sebesar-besarnyaHijau Merah said...

Untuk penulis atau pemilik blog

Yang namanya agama itu paling berat dalam pengaplikasi atau penerepannya

sebagai contoh di Gontor diterapkan dalam kesehariannya secara Ahlu s sunnah wal jamaah
, seperti tidak pernah ribut tentang masalah khilafiyah , kalau selesai shalat ada DZIKIR BARENG , nunggu Iqamah ada syair abu nawas , di aula memasang foto para kyai ,dll.

dan alhamduliiah , walaupun saya sebelumnya awam dengan apa itu " akidah "
dan saya tidak menjadi wahabi

= intropeksi untuk penulis , anda mengaku berakidah " Aswaja " TAPI dalam hal PENERAPAN KEHIDUPAN ANDA bertingkah dan menjelekan suatu lembaga seperti tingkah WAHABI di youtube , suka berdepat di media sosial ,menghujat system kami , merasa paling benar , dan menganggap kami berbahaya.
*kalau anda ingin mencari informasi tentang kami , silahkan anda cari alumni kami di maroko ,
*
= kita sesama muslim harus nya BERSATU,
= Tujuan gontor ialah sebagai " PEREKAT UMAT "

= kyai kami pernah berkata " setiap pondok pesantren tidak bisa dibandingkan , karena memiliki kelebihan masing-masing

= sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya

Rivo Bisa said...

Islam Wahabi itu Sesat karena tidak sesaui dengan Islam Nusantara?

Parameternya udah bener nih mas...?

Muhammad Elvin said...

Rifai atif.
Ibnu mudir kalian telah meng iyakan artikel tersebut

Muhammad Elvin said...

Penulis tidak anti gontor.
Kasih tau mana yang membuktikan penukis anti gontor?

Kalian bangga menjadi alumni gontor?...
Tp apa gontor bangga memiliki alumni seperti kalian yang hanya bisa mencaci dan memberi konklusi yang sangat2 tidak ilmiiyyah..

Muhammad Elvin said...

Rivo bisa.
Parameternya bukan islam nusantara.
Tpi hasil muktamar para ulama di cehnya beberapa bulan yang lalu.
Mohon banyak baca.
Hihihi.

damailah said...
This comment has been removed by the author.
damailah said...

* Itulah hebatnya gontor , walaupun ada pelajaran itu santri gontor tidak terpengaruh.
-
Karena telah diperkuat pada basic pengajarannya seperti :
1. Kami sudah diajaran akidah asyariyyah dan maturidiyyah dikelas 1 dan 2
2. akidah asyariyyah dan maturidiyyah yang diterapkan di gontor
3. Kami dari kelas 1 sampai lulus shalat pakai " usholli "
4. Dzikir berjamaah sesudah shalat
5. Adzan 2 kali pada saat jumaatan
6. tidak pernah ribut dalam masalah khilafiyah
7. dan masih banyak lagi

-
itulah mengapa santri tidak terngaruh KARENA yang di terapkan pada kehidupan sehari - hari ialah ahlus-s-sunnah wal jamaah
-

Penulis atau pembaca tidak perlu khawatir .

-
untuk masalah alumni yang jadi liberal , menurut saya itu BUKAN salah pondoknya , TAPI salah dia sendiri ,
.
-
Setiap pondok pesantren memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing
=
--
--
MARILAH KITA BERSATU
JANGAN MAU DIPECAH BELAH

-
Mohon maaf dan Terima kasih
==

Fawwaz Ahmad said...

Mengenai ajaran Wahabi yg berkenaan dengan Aqidah yang jika dilihat secara historis mulai dari awal hingga hari ini tidak terdapat perbedaan besar, di mulai sejak munculnya khawarij, syiah, jahmiyah, muktazilah, asyari dan seterusnya, maka sebagian besar ajaran yang dijuluki wahabi tadi sebenarnya tidak terdapat perbedaan secara signifikan, boleh dibandingkan antara buku2 yang membahas permasalahn aqidah di tahun ke dua Hijriyah dengan buku2 Aqidah di tahun sekarang. Hal ini berbeda dengan ajaran yang dijuluki asyariyah, maka dalam ajaran ini(yg dijuluki asyariyah) akan terdapat perbedaan2 secara signifikan, antara ulama2 asyari awal semacam Al-Baqilani, apa yang terdapat dalam buku2 beliau tentu akan sangat berbeda dengan ulama2 asyari belakangan. Sebagai misal, terdapat perbedaan secara signifikan antara metodologi dalam memahami atrubit ketuhanan (asma wa sifat serta qodo wal qodar. Misalnya) belum lagi dalam masalah kalamiyah, beberapa ulama asyari bahkan saling kritik. Jadi sebenarnya apa yang salah(yg antum salahkan dan kritik) dalam ajaran Wahabi? Apakah antum juga melakukan otokritik terhadap ajaran asyariyah yang selalu berkembang dan memiliki perbedaan, ataukah antum menganggap bahwa seluruh ajaran asyariyah yang berbeda2 tadi benar semua? lantas antum menyalahkan ajaran Wahabi yang juga berbeda dari ajaran asyariyah, padahal ada juga ajaran Wahabi yang sama dengan ajaran asyariyah. Apakah karena ajaran Wahabi berbeda dengan ajaran asyariyah maka ajaran Wahabi adalah salah, sedangkan ketika di dalam ajaran asyariyah sendiri terdapat perbedaan antum tidak menyalahkan.

Setahu saya. Apa yg diinginkan para pendiri dan pejuang2 gontor adalah untuk menyudahi (menemukan titik terang) perselisihan kedua belah kubu bukan memperkeruh. Santri diajarkan 2 aqidah agar kelak mampu menemukan jalan untuk mempersatukan umat Islam, tentu dengan cara ilmyah, bermanfaat dan beretika, cara yang tidak memperkeruh(menambah kekacauan), cara yang elegant.

Mohon maaf jika komentar saya kurang ilmiyah. Saya hanya berharap mendapat jawaban dan tidak dihapusnya komentar saya ini.

akitiano said...

Fawwaz Ahmad;

Saya kurang setuju dengan kesimpulan ente soal sejarah akidah. Ulama Salaf akidah mereka bermacam2 jenis khilaf, ada yang khaudl fi ilmi kalam ada yang ala manhaj tafwidl wa taslim. Sahabat Ibn Abbas Takwil, Imam al-Thabari Takwil. Imam Abu Hassan al-Asy'ari Tafwidl. al-Baqilani dalam sifat mutasyabihat tafwidl, tapi dalam banyak hal beliau yang melopori manhaj yang nanti dipilih oleh Majoriti Asy'ariyyah dan selanjutnya dikembangkan oleh Imam al-Haramayn dan mengalamai perkembangan yang disebutkan oleh Yusuf Ihnanah dalam tatawwur Mazhab Asy'ari fi al-Gharb al-Islami.

Bukti perbezaan besar dengan Wahabi adalah kerana Wahabi yang berasal dari gerakan Muhammad Bin Abdil Wahhab telah mengadopsi pemikiran2 Ibn Taimiyyah secara redikal. Ibn Taimiyyah sendiri secar akidah mengikuti manhaj Hasyawiyyah al-Hanabilah yang mereka sejak dahulu sudah mengradd Abu Hassan al-Asy'ari sendiri. In juga bukti Abu Hassan al-Asy'ari tidak pernah melalui 3 fase seperti claim Wahabi modern, kerana kalau ditelusuri kitab2 Hasyawiyyah al-Hanabilah mereka pada abadnya Abu Hassan al-Asy'ari sudah mengutuk2 keras Abu Hassan al-Asy'ari.

Kenapa Ibn Taimiyyah tidak boleh dikatakan sebagai Salafiyyah ala ulama Salaf 3 kurun pertama? Kerana ulama Salaf berbeza dalam banyak hal. contoh yang simple dalam akidah; Abu Hanifah dalam Fiqh Akbar secara terang2an kata bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang qadim, bukan makhluk, dengan tanpa suara dan huruf. Sedangkan Ibn Taimiyyah mengikut manhaj Hasyawiyyah al-Hanabilah dengan menyatakan bahawa Kalam Allah mestilah bersuara dan huruf. Ini diakui sendiri oleh salah satu pengasuh Gontor dalam kitabnya Ilmu Kalam yang sudah saya baca. Saya sangat tidak setuju kalau Ibn Taimiyyah dimasukkan dalam katagori Salafiyyah terdahulu. Akan tetapi - walaupun saya tegas dengan melawan Wahabi - saya mengakui Ibn Taimiyyah Alim dan kita tidak mengkafirkannya. Bahkan saya menyatakan bahawa Ibn Taimiyyah taubat sebelum wafatnya, rahimahullah!

Niat untuk tidak mengeruhkan perbezaan itu bagus dan baik. Saya juga tidak ada masalah kalau Gontor betul niat untuk mengajarkan semua aliran. Tapi saya sangat tidak setuju kalau kitab 3 tauhid ini diajarkan sedangkan kitab2 Ahli sunnah wal jamaah yang boleh menyeimbangi 3 kitab tauhid itu tidak diajarkan. SEKALI LAGI KLAIM KALIAN BAHAWA KELAS 1-2 ADALAH ASY'ARI TIDAK SAMA PORSINYA DENGAN 3 KITAB YANG SANGAT2 MENGAJAR KEBATILAN WAHABI INI. Masak kitab ini kuat membantai Asy'ari, sedangkan kitab Asy'ari hanya membahas sifat 20 secara mubtadi'in. Saya yakin kelas 1 dan 2 sama sekali tidak kenal apa itu TAFWIDL, TAKWIL, DAN ITSBAT. Paling tidak, kalau 3 kitab ini dijadikan silibus, tolonglah jadikan juga kitab2 seperti Mafahim Yajib An Tushahhah sebagai silibus pada kelas yang sama.

Sekali lagi saya sangat setuju terbuka untuk dialog dan bahas secara ilmu yang konon Gontor memfasilitasi perkara itu. Tapi setelah melihat jawaban teman2 Gontor di posting ini saya melihat hal itu masih jauh. Kalian bisa claim agar tidak taksub mazhab atau aliran, tapi ternyata banyak yang taksub alma mater yang ketika ada orang mengkritik pondok kalian, banyak yang mencak-mencak (jawa:lompat-lompat kepanasan) menaggapinya. Cubalah kita diskusi secara ilmiah. saya sudah beri hujjah saya, kalian bawa hujjah kalian. Kita mulakan dengan: beri saya judul kitab akidah utk kelas 1 dan 2 kalian, kita bandingkan dengan 3 kitab tauhid ini.

amalia rosmaida said...

Saya sangat apresiasi tulisan penulis..
"Gontor berdiri dan di atas semua golongan"
Kalo penulis menyuruh di adakan maulid di gontor bisa aja, tapi kan beda kurikulum. Di gontor santri hanya di berikan kunci, selanjutnya tinggal terserah alumni mau ke arah mana, krna di gontor belajar fiqh 4 mazhab.
Gontor besar bukan karna keilmuanya, tapi karna keistiqomahan trimurti dengan kurikulumnya.
Saya akui pondok salaf sangat luar biasa ketika bicara kitab kitab kuning, tapi apakah agama hanya sebatas kitab..?
Kesolehan seseorang harus berbanding lurus dengan kesolehan sosial mas.
Selama masih berlandaskan Al quran dan hadist, dan mengikuti salah satu fiqh 4madzhab tidak ada yang salah.
Yang salah justru orang yang tidak menuntut ilmu.

akitiano said...

Enti masih belum menjawab pernyataan saya, apakah di Gontor ada ajaran Wahabi? Saya jawab ada dengan bukti tersebut. Tapi masih memakai jawaban recycle dari alumni2 gontor yang berkomentar di sini tanpa ada hujjah, apakah pernyataan saya salah???

Saya dari awal mengakui alumni gontor ada yang NU ada yg Wahabi bahkan banyak yang tidak dapat bedakan antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan yang tidak. Itu sama sekali tidak saya bahas di sini. Akan tetapi pembahasan saya di sini adalah menyatakan bahawa di Gontor ADA AJARAN WAHABI!

Ya saya setuju agama bukan sekadar kitab, tapi agama juga mengajarkan istiqomah dalam akidah dan dakwah. Bagaimana saya mau duduk diam kalau akidah wahabi yang batil diajarkan kepada anak-anak NU yang kadang2 banyak masih zero ketika mondok di sana???

Saya sudah baca tulisan salah satu pengasuh Gontor, dan saya temukan bahawa beliau sendiri mengakui bahwa pendiri gontor berfahaman Salafi....

andi Norman said...

Madinah jauh lebih bagus dari pada mesir bro.....islam berkembang dimadinah...lu aja yang sesat...

andi Norman said...

Kesimpulan saya...penulis memiliki pemahaman SESAT

akitiano said...

Yah ada lagi penggemar gontor gak ilmiah... mas andi tolong kalau melawat blog orang itu dibaca secara ilmiah yaa... maatur suwun..

TEAM I&I E-LEARNING&MULTIMEDIA said...

Alhamdulillaah dengan artikel ini saya, sebagai pengikut madzhab syafi 'i, makin semangat untuk belajar di Gontor nanti s2, s3, jurusan akidah, terimakasih bagi penulis artikel benar2 menginspirasi, dan menyemangati...
Barangkali ada yang bisa bagi info kalau s2 jurusan aqidah digontor biayanya berapa ya?

TEAM I&I E-LEARNING&MULTIMEDIA said...

http://unida.gontor.ac.id/en/undergraduate-program/2948-2/department-of-aqidah-and-islamic-thought/

TEAM I&I E-LEARNING&MULTIMEDIA said...

http://unida.gontor.ac.id/ar/برنامج-البكالوريوس/كلية-أصول-الدين/‌قسم-العقيدة/

TEAM I&I E-LEARNING&MULTIMEDIA said...

http://unida.gontor.ac.id/program-doktor-s3/

akitiano said...

Dari dulu anak gontor pinternya promosi dan ngapusi... jawab article ini aja gak bisa secara ilmiah... yaa saya tinggal senyum dan ketawa kecil dalam hati hik hik hik

Putera Papan Hutama said...

Assalamualaikum. Niat anda sepertinya tidak baik. Ingin memecah belah muslim menjadi kotak A,B,C. Niat tidak baik kedua anda kenapa tabayyun nya di publish . Padahal kalau berkirim surat dan tujuan seperti yang anda sebut. Ini jadinya tidak cocok, antara tujuan dan cara. Jadi seperti seorang yang iri dan sakit hati tapi dibungkus. Tetap bau anyir. Saya bukan alumni

Mohammad Ali said...

Kalau ente nuduh pesantren gontor wahhabi krna alumninya adabyg jdi wahhabi, saya katakan alumni pesantren ASWJ juga banyak yg jadi wahhabi malah tokoh wahhabi lagi seperti Zainal Abidin alumni tambak beras Jombang..

Mohammad Ali said...

Muktamar chechya selain dikritik oleh ulama wahhabi terutama yg berasal dari saudi dan Negara2 d Timur saudi juga mendapat penolakan dari beberapa ulama ASWAJA yg bukan wahhabi di antaranya adalah Syaikh Kurayim Rajih.. Dan bagi saya apakah aqidah wahhabiyah itu merupakan Ahlussunnah atau bukan masih samar alias abu-abu.. Saya punya pertanyaan untuk mas Akitiano, kalau aqidah wahhabiyah bukan bagian dari Ahlussunnah pertanyaannya bagaimana dengan kitab thabaqat al-syafi'iyyah baik yg ditulis oleh Al Asnawi dan Ibnu Syubhah yg memasukkan Ibnu Khuzaimah sebagai ulama ahlussunnah wal jama'ah syafi'iyyah? Sama2 kita ketahui Ibnu Khuzaimah memiliki aqidah yg mirip dengan wahhabi dan karya2nua dijadikan rujukan oleh wahhabi..
Kemudia dia jika wahhabi ini sesat dan mempelajari aqidahnya bisa mendatangkan kemudharatan sebagaimana yg njenengan sampaikan lalu bagaimana dengan Ibnu Katsir ulama ASWAJA Asy'ariyyah belajar bertahun2 dengan Ibnu Taimiyah yg beraqidah sama seperti wahhabi?

Fiki Ardana said...

Setau saya dihadapan Allah itu ndak ada wahabi, salafi, dsb,dan sejauh yg saya tau juga yg demikian itu semua hanya sebuah istilah atau sebutan yg manusia ciptakan sendiri untuk membuat perbedaan antara kelompok satu dengan lainya berdasarkan bermacam2 alasan dan sudut pandang, monggo saja insyallah Allah menciptakan akal adalah memang salah satu perannya ya untuk itu..
Namun untuk menjawab pertanyaan saudara penulis begini :
1. Ajaran yg anda kenali sebagai ajaran wahabi kalau ada orang lain mengenalinya sebagai ajaran yg sama dengan yang anda kenal ya monggo disebut dg ajaran wahabi, kalo sampai ada yang melanjutkan dengan menyalahkan Ya menurut hati saya tanpa ada dasar naqli apapun ya akan saya jawab dg pertanyaan pula "salahnya dimana?"
2. Kalo yg diharapkan penulis adalah sebuah keseimbangan antara satu ajaran dengan ajaran lainya, maka justru di gontor itu "pelajarannya lebih banyak diluar buku atau lebih bersifat praktis" karena para pendiri, kiyai juga para asatidz di gontor insyallah lebih mendalam bahwa ajaran yang lebih ditanamkan itu adalah "yang diamalkan" sedangkan semua ajaran yang masih tertulis diatas lembaran kertas apapun itu ajarannya, dari manapun ajarannya memang gontor tidak pernah membatasi hanya diperbolehkan mempelajari 1 ajaran saja, demikian mungkin salah satu ruh dari pencerminan berdiri diatas dan untuk semua golongan, andai penjelasannya kepanjangan, kira2 pendeknya bgini, kalau anda cari ajaran yang anda harapkan untuk sebagai penyeimbang ajaran yang antum kenal sebagai wahabi, maka khawatirnya ada ndak nemu didalam kurikulum yg ada, karena adanya di dalam "mondok" itu sendiri, jadi kalau anda mau mondok, insyallah antum akan menemukan "apa yang antum cari" itupun dengan catatan antum benar2 serius dan tulus mencarinya, jadi ajaran di gontor buat kami para santri insyallah sudah sangat berimbang, malah mhn maaf bisa jadi antum termasuk sedikit dari para santri yang memang benar2 mendalam terhadap "membaca dan menganalisa kitab2 sehingga antum bisa sampai kepada tahap kritis"
3. Tentang judul yang antum headline kan, insyallah ndak salah, tapi sayang masih kurang, insyallah disana semua ajaran ada, lengkap, hanya saja ndak semua dipelajari dari kitab, karena mudah2an ndak meleset jauh, insyallah kalo ajaran gontor cuma membaca kitab saja, saya yakin saat ini santrinya bisa2 cuma tinggal antum saja sendiri, itupun kalo antum mau mondok di sini sih..

Fiki Ardana said...

4. Dan salah satu nasehat yg ditanamkan oleh pondok kepada santrinya, dan ini sengaja saya share ke antum biar secara tidak langsung antum seolah2 pernah mondok disini
- berbudi luhur
- berbadan sehat
- berpengetahuan luas
- berpikiran bebas
Itu bukan pilihan, tapi tahapan, mudah2an dapat mencoba merenungkan, antum mudah2n sudah sampai kepada tingkat ketiga atau bahkan keempat "berdasarkan apapun alat ukurnya, monggo itu hanya sebatas kulit, ndak penting saya debatkan" tapi apabila belum pernah memiliki ruh yg paling standarnya, salah satu contohnya ya seperti saudara2 kita yang di.. maaf sebut saja "JIL" (hanya untuk bahan kajian bukan untuk menyudutkan, sebagaimana Allah juga beberapa kali memberikan mitsal, walaupun akhirnya banyak orang yang menafsirkannya berbeda) efek dari kajian ilmiah yang "sebaiknya" BERSIFAT PRIVATE kemudian ditawarkan kepada orang lain yang "sebenarnya beliau mengerti, kalau diluar sana, semua orang cara melihatnya berbeda" akhirnya menjadi efek negatif dan banyak menyakiti, padahal kalau memiliki ruh yang paling dasar ini, insyllh bisa memiliki sikap yang lebih bijak yang dapat melahirkan sebuah kedamaian dan menentramkan walaupun asal usulnya sama dari kajian ilmiah juga (contoh seperti yang ditawarkan kawan2 di komen namun dengan bahasa yang kebawa suasana kurang nyaman, "monggo datang dan diskusi dengan para kiyai disini, insyallah selain antum akan mendapatkan apa yang antum cari, malah antum akan mendapatkan berkah dari silaturahmi dengan salah satu atau bahkan salah banyak orang2 mulia di sini yang masih istiqomah menyampaikan ilmu Allah).. dan saudaraku, ajaran seperti inilah salah satunya yang ndak akan antum temukan didalam kitab setebal apapun yang pernah anda kumpulkan didalam khazanah keilmuan antum, kebanyakan dari kami akhirnya menganggap hal ini yang membedakan antara tawadu' atau sebaliknya, jadi tawadu' itu bukan tulisan tapi ajaran yang diamalkan..
5. Dan pada akhirnya saya sendiri juga bukan orang yang sehebat antum telah membaca sekian ribu halaman kitab2 yang mungkin ndak ada di negara ini, tapi insyallah semua ajaran yang antum pelajari sampai hari ini, INSYALLAH DI GONTOR ADA, TAPI INGAT JANGAN SEPERTI MELIHAT HUTAN TERTUTUP OLEH SATU POHON, GONTOR BUKAN SILABUS, TAPI GONTOR ADALAH KEHIDUPAN ANTUM SENDIRI, makanya di pintu gerbang pondok insyallah masih tertulis KE GONTOR APA YANG KAU CARI
Demikian mudah2an terwakili APA YANG ANTUM CARI..

akitiano said...

Mohammad Ali:

Syaikh Kurayim Rajih adalah ulama ASWJ yang Ikhwani. Pantas saja dia mengkritik Muktamar Chechnya yang non Ikhwani.

Kalau bagi antum masih abu2, berarti bagi ana ente masih kurang mendalami akidah wahabi dan ASWJ...

Untuk Ibn Khuzaymah ente harus faham 2 perkara. 1 beliau dalam karyanya al-Tauhid memakai pendekatan Tafwidh... itu adalah manhaj ASWJ. yang ke 2: Wahabi sendiri mengradd Ibn Khuzaymah dalam kitab al-Tauhid karena menolak menerima hadis "Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk wajah-Ku". Menurut Wahabi seperti Tuwaijri dan kawan2 Ibn Khuzaymah telah melakukan ta'thil iaitu menghilangkan salah satu sifat Allah. Nauzubillahi min zalik...

Belajar dengan ulama yang sesat bahkan kafir tidaklah sepenuhnya dilarang. Wong Imam Bukhari aja mengaji dengan rijal yang syiah.. Kita pun merujuk kepada orang non muslim dalam banyak hal seperti perubatan dan ini diakui oleh Imam al-Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Jadi bagi saya murid2 Ibn Taimiyyah tidak sepenuhnya mengikuti jejak Ibn Taimiyyah seperti al-Zahabi yang juga menegur Ibn Taimiyyah...

Tapi saya hanya mengingatkan kepada ortu2 anak NU yang mondokkan anaknya di Gontor, jangan sampai anak2 kalian pulang jadi wahabis....

akitiano said...

Mas Fiki Ardana kalau tidak bisa berbahas dengan ilmiah sebaiknya duduk diam2... saya kira kalau ente jawab seperti tulisan ente ini di kampus2 yang ilmiah awal2 sudah ditolak tesis antum...

Wassalam...

pengetahuan said...

Aku orang goblok urun ocehan...
Maunya orang ini, orang NU jangan mondokin anakknya di Pondok Gontor, kan sebenarnya ini maunya. tapi malah Pondok Gontor semakin jaya.

Insan siko said...

Partai2 Islam d serang, ulama2 d fitnah, sekarang mulai ke pemimpin2 pondok, Gontor memiliki beribu alumni dan santri yang bahkan bisa d bilang pusat pesantren. Uji coba memecahbelah para santri, alumni, bahkan umat. Yang nulis nih kayanya dulu capel ga lulus (kasian bgt), kalem sul semua ada jalan.
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون (العمران١٠٣

akitiano said...

Lagi kasian insan siko ra iso moco lan jawab secara ilmiah. Yaa gitu kalee yaa produk gontor

Delfin Yunan said...

Tapi beneran yah ada wahabinya?

Delfin Yunan said...

Tapi katanya bagus sekolahnya, masak isinya wahabi?

Gontor 689 said...

Coba tabayun langsung ke pondok pak kalo antum memang bener2 sudah neliti supaya jelas dan tidak menjatuhkan nama..

congor asu said...

hasyim muzadi: 'bahasa arab gontor bagus buat percakapan tapi tidak bisa buat baca kitab kuning. makanya saya keluar dari gontor'

gontor tuh al-irsyad
al-irsyad, muhammadiyah, persis tuh wahabi

dapat fulus dari saudi kali
makanya nongolin ajaran wahabi di buku pelajaran

dari comment-comment di atas, bisa dilihat kualitas santri dan alumni gontor
kayak anak tk dan sd

congor asu said...

wahabi tuh bikinan inggris

baca: memoirs of hempher - confession of a british spy

Gelar Fillhajj said...

Ustadz Syamsul Effendi Baarakallaahu fiikum komentar antum sangat mantab

IbnuNafis said...

Terima kasih pendedahannya ustaz. Semoga Allah memberkahi usaha ustaz ini.

FauziUIN said...

Subhanalloh.. semangat berjuang ya ustz.. kami mendukung ustz..

Gurami Ngawi Madiun said...
This comment has been removed by the author.
Gurami Ngawi Madiun said...

Jika anda tau amaliyah ibadah di gontor ada akan pusing sendiri..dalam solat waktu saja kita bisa menggunakan beragam madzab..umunya syafii dan hambali. Tergantung imam...shokat jumat kita dua adzan...selpas adzan semua sntri setia hari membaca syair abu nawas keras2..kami berdzikir jahr dan sir bebas...kami bermain musik..celana kami izbal..tidak ada yg menyuruh kami berjenggot...masalah furuiyah benar2 dibebaskan untuk memilih...bahkan pengajaran yg disebut aqidah wahabi pun diajarkan..termasuk buku ushuluddin asyari sifat 20...kami bahkan tidak diajarkan apa itu asyari apa itu maturidi apa itu salafi wahabi...jadi kepala kami benar2 netral saat diajar..materi pelajaran khilafiyah sama sekali tak menguras energi..karena kita tidak di doktrin..tp hanya dikenalkan saja...

Gurami Ngawi Madiun said...

Kalo soal adanya ajaran wahabi dalam buku sholih fauzan itu sangat membuat gelisah anda..dan adanya beberapa ustadz2 wahabi beberapa dr alumni gontor itu yg anda persoalkan...dan anda menantang kami untuk membuat argumentasi ilmiah ttg ajaran ahlusunnah waljamaah jujur saya jg dalam posisi bingung...karena saya dan anda ini sama secara aqidah dan pemahaman ttg aqidah ahlus sunnah waljamaah...anda dan saya sama2 menentang wahabi..namun sayangnya kami belum bisa menerima keinginan anda agar kami membenci pelajaran yg kami dapat dan mendemo pondok agar dikeluarkan dr kurikulum gontor..yg anda harapkan kami membenci dan ikut berpolemik melawan pondok kami soal kurikulum tsb..sudut pandang anda dan kamu berbeda karena mersakan betul suasana batin dalam pengajaran tsb yg anda tidak mersakan..shingga sulitnya kami membuat anda memahami yg kami rasakan...sikap anda malah terjerumus sama sikapnya dgn wahabi..main sikat dan radikal dgn perbedaan ini hingga sulit membedakan mana kawan mana musuh..apa bedanya sikap ini dgn wahabi?..

«Oldest ‹Older   201 – 252 of 252   Newer› Newest»